•  
  •  
 

Article Title

Nokta Bulutları Üzerinden 3B Zernike Momentlerin Güçlü Bir Şekilde Hesaplanması

Abstract

Bu çalışmada, üç boyutlu (3B) nokta bulutu üzerinden Zernike Moment’lerin (ZM) etkili bir şekilde hesaplanması yaklaşımını ele almaktayız. Çevresel modelleme gibi konularda önemli olan bu yaklaşım, bağlamsal bilgileri birleştirmek ve belirli nesne sınıflarının ilişkilerini öğrenmek için kullanılabilmektedir. Bu nedenle, 3B ZM, karmaşık bir sahneden güvenilir bir sonuç elde etmek için kullanılmaktadır. Genel olarak, nesneler sahnedeki nokta yoğunluğu değerlerine göre farklı kategorilere ayrılmaktadır; zemin, ağaç, nesne vb. Üç boyutlu ZM algoritmasında, karmaşık bir sahnenin nokta bulutlarının kümelenmesi için hızlı ve düşük karmaşıklık maliyetiyle hesaplanması önerilmektedir. Üç boyutlu ZM, trinom terimlerinin (x, y, z) sayısal nesne vokselleri üzerindeki matematiksel entegrasyonu ile oluşturulan eksiksiz bir 3B geometrik alan olarak ifade edilmektedir. Geliştirilen yöntemin performansı, mevcut Zernike Moment hesaplama yöntemi ile kıyaslandığında, zamansal olarak ortalama %90 gibi bir iyileştirme sağladığı görülmektedir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/818243

DOI

10.24012/dumf.533640

Share

COinS