•  
  •  
 

Article Title

Yeniden işlevlendirilen Hasan Paşa Hanı’nın kullanım sonrası değerlendirmesi

Abstract

Son yüzyılda dünya genelinde yaşanan değişimin etkileri ülkemizde de ciddi oranda yaşanmıştır. Her alanda görülen bu değişimden en fazla etkilenen alanlardan biri de mimari olmuştur. Geleneksel yapılar yaşanmışlıkların, tarihin, geleneğin, tekniğin ve kültürün sonraki nesillere ulaştırıldığı tarihi belge niteliği taşımaktadır. Bu nedenle geleneksel yapılar, özgün kimlikleri ile korunmaları durumunda ancak söz konusu anlamlarını sonraki nesillere taşımaya devam edebileceklerdir. Geleneksel yapıların özgün kimlikleri ile korunmalarına katkı sunmayı amaçlanmakta olan bu çalışma kapsamında tarihi yapıların yaşatılarak korunması sürecinde yaşanan aksaklıkların tespit edilmesi hedeflenmektedir. Yaşanan değişimden mimari alanda en fazla etkilenen yapı grubunu yeni ihtiyaçlar ve ekonomik kaygıların etkisi ile geleneksel han yapıları oluşturmaktadır. Bu yapılardaki sağlıksız ve kimliksiz müdahaleler ve yeni işlevlendirmeler ciddi sorunları beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda geleneksel han yapılarının yeni işlevlerinin, yapı ve kullanıcılar üzerindeki etkilerinin bilimsel yöntemlerle araştırılması, olumsuz yönlerinin tespit edilerek çözüm önerilerinin sunulması bu yapıların korunması sürecinde en önemli faktörlerden biri olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma kapsamında Diyarbakır kentinde bulunan şehir içi hanlarından Hasan Paşa Hanının özgün niteliklerini korumak amacıyla, bu yapının yeni işlevi ve kullanım alanlarına ait gözlemsel saptamalar yapılarak görsel analizler oluşturulmuştur. Yapılan tespitler ışığında yapının özgün kimliğini bozan müdahaleler belirlendikten sonra kullanıcı memnuniyet seviyesinin belirlenmesine yönelik olarak anket çalışmaları yapılmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/818468

DOI

10.24012/dumf.578019

Share

COinS