•  
  •  
 

Article Title

İmge Şifreleme Yöntem ve Algoritmaları

Abstract

Teknolojinin gelişimine bağlı olarak, dijital görüntülerin internet üzerinden aktarılması oldukça yaygınlaşmıştır. Kişisel verilerin korunması açısından çeşitli kamu ve resmi alanlarda kullanılan dijital görüntülerin internet üzerinden aktarımını sağlarken yüksek derecede verilerin korunmasını, veri bütünlüğünün ve gizliliğinin sağlanması gerekmektedir. Dijital görüntülerin aktarımının güvenliği ve gizliliğinin sağlanması, genel olarak çeşitli şifreleme algoritmaları ile anahtarlı ve anahtarsız olarak gerçekleşmektedir. Günümüzde, görüntü güvenliği her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir. Bunun nedenlerinin başında, gizli görüntülerin kamuya internet üzerinden aktarılıyor olması ve iki kişi arasında yapılan bu aktarıma üçüncü bir şahsın da erişebiliyor olmasıdır. Bu bağlamda, şifreleme, özel bilgilerin güvenliğini sağlamak için etkili ve doğrudan bir teknik olarak kabul edildiğinden, çeşitli görüntü şifreleme sistemleri önerilmiştir. Mimarilere göre, şifrelemeye yönelik yöntemler üç ayrı kategoriye ayrılabilmektedir. Bunlar permütasyon, yer değiştirme, permütasyon ve yer değiştirme olarak kategorize edilmektedir. Bu çalışmada özel bilgilerin güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulan ve yaygın kullanılan bazı imge şifreleme algoritmalarının çalışma yapısı ve mantığı incelendi ve algoritmalar arası performanslar karşılaştırmalı bir şekilde sunuldu. Bu çalışmanın asıl amacı, kişisel bilgilerin güvenliğinin sağlanmasında kullanılan bu imge şifreleme algoritmalarının çalışma yöntemi ve metodolojisini karşılaştırarak, algoritmalar arası farkındalığı ortaya koymaktır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/818241

DOI

10.24012/dumf.478877

Share

COinS