•  
  •  
 

Article Title

Betonarme Yapılarda Farklı Kat Sayıları için Dolgu Duvarların Deprem Davranışına Etkisi

Abstract

Bu çalışmada, dolgu duvarların betonarme binalara olan katkısı değerlendirilmiştir. Bu amaçla 3, 5 ve 7 katlı betonarme binalar modellenmiştir. Bu modeller kendi içinde üç farklı şekilde yeniden tasarlanmıştır. Birinci model tüm katlarının, tamamen dolgu duvarsız olduğu çerçeve modelidir. İkinci model ilk katında dolgu duvarların olmadığı, diğer katlarında ise dolgu duvarların olduğu çerçeve modelidir. Üçüncü model ise tüm katlarında dolgu duvarların olduğu modeldir. Dolgu duvarlı olarak tasarlanan modellerde, dolgu duvarlar eşdeğer basınç çubuğu şeklinde tanımlanmıştır. Tüm modeller için doğrusal elastik hesap yöntemi kullanılarak analizler yapılmıştır. Analiz sonucunda yapıların göreli kat ötelemeleri, yer değiştirme değerleri belirlenmiş ve tüm modeller için ayrı ayrı kıyaslama yapılarak grafikler çizilmiştir. Ayrıca bu modellerinin etki/kapasite oranları belirlenmiş ve hasar bölgeleri tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre dolgu duvarların sistemin rijitliğini ve dayanımını olumlu katkı sağladığı görülmüştür.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/818440

DOI

10.24012/dumf.446126

Share

COinS