•  
  •  
 

Article Title

Frekans Seçici Yüzey Analizi Yöntemiyle Gerçekleştirilmiş 1.35 GHz Frekanslı Bant Durduran Süzgeç Tasarımı

Abstract

Elektromanyetik cihazların ve geliştirilen diğer elektronik aygıtların bilişim ve elektronik sektöründe son yıllarda sağladığı kolaylık ile birlikte insan sağlığına olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Bu çalışmada, elektriksel sistemlerden kaynaklanan istenmeyen etkileri, seçilen frekans aralıklarında engellemek veya azaltmak için frekans seçici yüzey analizi yardımıyla oluşturulan bant durduran süzgeç tasarımı anlatılmaktadır. merkez frekansında çalışan ve bant genişliğine sahip olan süzgeç, bakır plakaların iç kısmında yapılan bir takım değişiklikler ile herhangi bir aktif ya da pasif devre elemanı kullanılmaksızın sadece plaka ile süzgeç işlevini gerçekleştirmektedir. Gerçekleştirilen süzgecin boyutları ayarlanarak cep telefonu, bilgisayar, modem, vb. gibi yayılım yapan ve yan etkileri bulunan cihazların, merkez frekansı civarlarında olumsuz etkilerinden kurtulmak mümkündür. Aynı şekilde, yayılım yapan elektronik cihazın, tasarlanan süzgecin bant genişliği boyunca, diğer elektronik aygıtlar ile yapacağı girişim de engellenmiş olacaktır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/818239

DOI

10.24012/dumf.468164

Share

COinS