•  
  •  
 

Article Title

Asidik dağlama prosesinde farklı HCl/H2SO4 oranının titanyumun yüzey morfolojisi ve pürüzlülüğüne etkisi

Abstract

Titanyum implantların canlı kemik dokusu ile olan etkileşiminde önemli rol oynayan faktörlerden en önemlisi yüzey özellikleridir. İmplantın yüzey morfolojisi ve pürüzlülük derecesi ise bu özelliklerin başında gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, farklı HCl/H2SO4 oranlarına sahip asit çözeltisi içinde gerçekleştirilen dağlama işleminin, kumlanmış ve kumlanmamış saf titanyumun (Cp-Ti, Gr2) yüzey özelliklerine olan etkilerinin incelenmesidir. Beş farklı karışım oranında yapılan dağlama prosesi 60 °C sıcaklıkta 10 dakika boyunca gerçekleştirilmiştir. İşlem gören titanyum numunelerin yüzey morfolojisi taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile analiz edilmiştir. Dağlama sonucu titanyum yüzeylerin pürüzlülük değerleri ise profilometre ile belirlenmiştir. HCl/H2SO4 oranındaki değişim titanyumda farklı yüzey morfolojilerinin oluşumuna yol açmıştır. İmplantın mekanik stabilitesinde önemli rol oynayan farklı boyut ve şekillerde mikro çukurların oluşumu gözlemlenmiştir. Kumlanmış titanyum yüzeylerde dağlama sonrası kumlanmamış morfolojilere benzer yapıların oluştuğu tespit edilmiştir. Ancak yüzey pürüzlülüğü noktasında kumlama işleminin bariz bir etkisinin olduğu da görülmüştür. Dağlama ile yüzeyde oluşan pürüzlülük değeri ortalama Ra=0,5 mm iken, kumlama+dağlama işlemi sonucu bu değer Ra=2 mm’ye doğru arttığı tespit edilmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/818419

DOI

10.24012/dumf.450560

Share

COinS