•  
  •  
 

Article Title

85/15 Bronz Kompozitinde Ni İlavesinin Üretim Parametrelerinde Elektriksel İletkenliğe Etkisi

Abstract

Bu çalışmada %3 Ni takviyeli CuSn (85/15) Bronz alaşımının ekeltrik iletkenliğine sinterleme sıaklığı ve sinterleme basıncının etkisi incelenmiştir. Bu amaçla toz metalürjisi sıcak presleme yöntemi ile CuSn (85/15) bronzuna %3 Ni takviyeli kompozit malzeme üretilmiştir. Çalışma parametreleri olarak, sinterleme sıcaklığı 700 °C ve 800 °C sinterleme süresi 15 dk olmak üzere sabit tutulmuş, sinterleme basıncı ise 20 MPa ve 30 MPa olmak üzere değişken parametrler kullanılmıştır. Sıcak presleme yönteminde sinterleme esnasında ısı ve basıncın aynı anda uygulanması bu metodun en büyük avantajlarından biridir. Dolaysıyla imalat sırasında oluşabilecek boşlukların tamamına yakını giderilmiş olur. Bu sayede daha sıkı kompozit malzeme elde edilir.Üretilen Cu/Sn/Ni kompozit numuneler mikroyapı incelemeleri için hazırlanıp SEM ve EDS analizleri yapılmıştır. Numunelerin mekanik davranışlarının incelenmesi amacı ile numunelerden makrosertlik alınmıştır. Son olarak ise numunelerin elektrik iletkenlik değerleri öziletkenlik ve %IACS değerleri ölçülmüştür.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/818416

DOI

10.24012/dumf.537356

Share

COinS