•  
  •  
 

Article Title

868 MHz UHF bandında H-şeklinde katlanmış implant mikroşerit dipol anten tasarımı

Abstract

Vücuda yerleştirilebilir anten uygulamaları, biyomedikal mühendisliğinde çokça çalışılan güncel bir konudur. Vücuda yerleştirilebilen devreler sayesinde haraketli hastaların takibi ve tedavi yöntemlerinde de her geçen gün yenikler ortaya çıkmaktadır. Buna bağlı olarak ta yeni çalışma alanları ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada vücuda yerleştirilebilen biyomedikal antenler üzerine yeni bir tasarım önerilmiştir. Vücuda yerleştirilecek antenlerin tasarımında birçok zorluk vardır. Burada anteni çevreleyen doku ve bu dokuları da çevreleyen diğer dokuların dielektrik ve geometrik özelliklerinin doğru tespit edilmesi, antenin tasarım ve benzetimi açısından oldukça önemli bir konudur. Bu çalışma için önerilen anten deri ve yağ doku arasında konumlandırılmış ve farklı dokular ile anten birlikte tasarlanarak simüle edilmiştir. Bu anten, elektromanyetik teori ve sonlu elemanlar metodunun uygulandığı bir benzetim programı ile bazı uzunluk parametreleri referans alınarak tasarlanmış ve simüle edilmiştir. Simülasyon H şeklinde katlanmış mikro şerit dipol anten ile biyolojik doku ortamından oluşmaktadır. Doku ortamı 3 farklı katmandan meydana gelmektedir: Kas (31x30x8 mm3), yağ (31x30x2 mm3), deri (31x30x2.1 mm3). Antenin yerleştirildiği bölge deri ile yağ katmanı sınırıdır. Bu çalışma tasarlanan antenin rezonans frekansı UHF bandında 868MHz’dir. Antenin gerçekleştirilebilmesi için alt taş malzeme olarak yaygın kullanılan FR4 kullanılmıştır. Bu çalışmada doku içi uygulama için önerilen antenin boyutları 16´15´1.5mm3 olarak tasarlanmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/818237

DOI

10.24012/dumf.445660

Share

COinS