•  
  •  
 

Article Title

Alternatif puzolan kalsine marn içeren sürdürülebilir katkılı çimentolar

Abstract

Çimento klinkerine yer değiştirme malzemesi olarak belirli oranlarda ilave edilen puzolanların kullanımı, azalan klinker miktarı sayesinde, ürün performansından taviz vermeden daha az enerji tüketimi ve daha az CO2 emisyonları anlamına gelmektedir. Doğal marnlar, uygun sıcaklıkta kalsine edilirse alternatif bir puzolana dönüşebilmektedir. Bu çalışmada, diğer puzolanlara göre doğada daha bol miktarda bulunabilen marn 600oC ve 800oC’ de kalsine edilmiş ve puzolanik aktivitesi belirlenmiştir. Kalsine edilen marn, çimento ağırlığının %0, %10, %30 ve %50’ si oranlarında Portland çimentosu ile yer değiştirilerek katkılı çimentolar elde edilmiştir. Elde edilen katkılı çimentolar ve bu çimentolarla üretilen harç numuneler üzerinde priz süreler, normal kıvam, hacim genleşme, eğilme-basınç dayanımı gibi deneyler gerçekleştirilmiştir. Deneylerden elde edilen sonuçlara göre; kalsine doğal marn katkılı çimentoların puzolanik aktivite ve çimento özellikleri TS 25 ve TS EN 197-1 limit değerleri ile uyumludur. Diğer taraftan, optimum sıcaklıkla (800oC) kalsine edilen marn katkılı çimento içeren harçların eğilme-basınç dayanımları %50 yer değiştirme oranına kadar iyileşmektedir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/738664

DOI

10.24012/dumf.492137

Share

COinS