•  
  •  
 

Article Title

Avuç açma/kapama hareketine dayalı EMG işaretlerin dalgacık dönüşümü tabanlı sınıflandırılması

Abstract

Bu çalışmada, elektromiyogram (EMG) işaretleri kullanılarak avuç açma/kapama hareketinin sınıflandırılması ile birlikte extensör ve flexör tendonların sınıflandırmadaki etkileri araştırılmıştır. Gelişen teknoloji ile birlikte, akıllı protez el ihtiyacı hızla artmaktadır. Bu amaçla ön kolun ön ve arka kısımlarından yüzey elektrotlarla toplam 32 kişiden ölçülen EMG işaretleri zaman frekans teknikleri ile analiz edilerek avuç aç/kapa hareketinin sınıflandırılması farklı sınıflandırıcılar ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca her bir kanaldan ve eş zamanlı elde edilen EMG işaretlerin sınıflandırma üzerindeki başarımları gösterilerek karşılaştırılmıştır. Kısa süreli Fourier dönüşümünün yetersiz kaldığı EMG gibi durağan olmayan işaretlerin analizi için ayrık dalgacık dönüşümünün (ADD) kullanılması iyi bir çözümdür. ADD ile alt bantlarına ayrıştırılan işaretler yüksek frekanslarda yüksek zaman çözünürlüğü, düşük frekans çözünürlüğü ve düşük frekanslarda yüksek frekans çözünürlüğü, düşük zaman çözünürlüğü sağlar. ADD analizi sonucu öznitelikler elde edilerek bu özellikler farklı sınıflandırıcıların eğitim ve testi için kullanıldı. Bütün veriler 10 kat çapraz doğrulama tekniği ile sınıflandırıcıların hem eğitim hem de test aşamalarında kullanılmıştır. Kullanılan sınıflandırıcılardan en iyi sonuç aşırı öğrenme makineleri (ELM) ile %97.25 olarak elde edildi. Yapılan bu çalışma ile biyomedikal alanında yükselen teknoloji ile birlikte akıllı protez el yapımının geliştirilmesine katkı sağlanacağı düşünülmektedir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/738324

DOI

10.24012/dumf.413228

Share

COinS