•  
  •  
 

Volume 10, Issue 2 (2019)

Research Articles

Link

Pozitif Reel Fonksiyonlar için Devre Uygulamaları
Bülent Nafi Örnek and Timur Düzenli

Link

Gömülü Derin Öğrenme ile Tehdit İçeren Nesnelerin Gerçek Zamanda Tespiti
İlhan Aydın, Mehmet Umut Salur, and Mehmet Karaköse

Link

Parçacık Sürü Optimizasyonu Tabanlı PI-PD ile Twin Rotor Denetimi
Cuma Anıl Takeş, Fadi Alyoussef, and İbrahim Kaya

Link

Boru demeti üzerinden geçen Al2O3- su nanoakışkanın pulsatif akışının ısı transferine etkisi
Selma Akçay, Ünal Akdağ, Oktay Hacıhafızoğlu, and Doğan Demiral

Link

Lavvar tesisi tikiner atığından kömürün geri kazanımı
Selçuk Özgen, Zeyni Arsoy, Bahri Ersoy, and Hakan Çiftçi

Link

Gümüş nanomalzeme sentezi ve antimikrobiyal uygulamaları
Mehmet Fırat Baran, Abdurrahman Saydut, and Adil Umaz

Link

Ahlat ilçesinde yer alan Bezirhane beden duvarının sonlu elemanlar yöntemi ile analizi
Ercan Işık, Barış Antep, İbrahim Baran Karaşin, and Mehmet Emin Öncü

Link

Mevcut atölye binalarının deprem güvenliğinin incelenmesi
Abdullah Gündoğay, Hakan Ulutaş, and Hamide Tekeli

Link

Uçucu kül katkısının killi zeminlerin mekanik özelliklerine etkisi
Ermedin Totiç, Fatih Göktepe, and Merve Yaşar

Review Article