•  
  •  
 

Article Title

Konuşma Tabanlı Duygu Tanımada Ön İşleme ve Öznitelik Seçim Yöntemlerinin Etkisi

Abstract

Konuşma tabanlı duygu tanımada sayısal sinyal işleme ile sayısal hale getirilen ses sinyalinden elde edilen öznitelikler kullanılmaktadır. Konuşmadan çıkartılan özniteliklerin tamamı tek boyut altında ele alınabildiği gibi boyutsal veya yapı bakımdan gruplandırılarak da ele alınmaktadır. Bu çalışmada, öznitelik seçim ve ön işleme yöntemlerinin duygu tanımadaki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, EMO-DB veri seti ve üç farklı sınıflandırıcı kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, en yüksek başarı çok katmanlı algılayıcı ve yüksek geçiren filtre ile %90.3 olarak elde edilmiştir. Spektral öznitelikler prosodik özniteliklerden daha yüksek başarı sağlamıştır. Ayrıca, bayanlar erkeklere göre ve 20-29 yaş aralığındaki bireyler 30-35 yaş aralığındaki bireylere göre duygularını seslerine daha fazla yansıtmaktadır. Çalışmada ele alınan ön işleme yöntemlerinden yüksek geçiren filtreler sınıflandırıcı başarısı artırırken alçak geçiren, bant geçiren filtreler ve gürültü giderme başarı oranını düşürmüştür.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/667677

DOI

10.24012/dumf.498727

Share

COinS