•  
  •  
 

Article Title

Saldırı tespit ve engelleme araçlarının incelenmesi

Abstract

Teknolojik gelişmelerle birlikte, yaşanan sayısal bilgi çağında bilgi güvenliğinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Kişi, kurum ve kuruluşlar açısından bilginin saklanması ve mahremiyetinin korunup istenildiğinde sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasının garanti edilmesi oldukça önemlidir. Bilgi sistemlerinde güvenliğin sağlanması için birçok farklı çalışma yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Bu çalışmada bilgi güvenliği sistemlerinin vazgeçilmez araçlarından biri olan STS (Saldırı Tespit Sistemi) araçları ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. Yapılan kapsamlı inceleme sonucunda, bu güncel araçlar veri kaynağı, mimari yapı, çalışma zamanı gibi kriterlere göre sınıflandırılmıştır. Ayrıca, saldırı tespit yöntemi ve saldırı tespit sistemi türüne göre karşılaştırılmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/667058

DOI

10.24012/dumf.449059

Share

COinS