•  
  •  
 

Article Title

Uçucu kül ve silis dumanı ikameli üçlü karışımlardan üretilen kendiliğinden yerleşen harçların durabilite ve dayanım özellikleri

Abstract

Bu deneysel çalışmada, uçucu kül (UK) ve silis dumanın (SD) 'dan üretilen kendiliğinden yerleşen harçların (KYH) dayanım ve durabilite özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.. KYH 'lar, Portland çimentosu(PÇ) yerine ağırlıkça %6, %10 ve %14 oranlarında SD ile birlikte 10% UK, ağırlıkça %6 ve %10 oranlarında SD ile 20%UK ikame edilerek mineral katkılı ve kontrol numunesiyle birlikte 6 adet karışımla numuneler hazırlanmıştır. Toplam bağlayıcı miktarı 630 kg/m3 olan 6 farklı karışımla üretilen KYH’ ın taze ve sertleştirilmiş koşullarda davranışı yapılan deneylerle araştırılmıştır. Karışımların Su/bağlayıcı (s/b) oranı 0.39 ila 0.44 arasında kalması sağlanmıştır. UK ve SD ikameli üçlü karışımlardan üretilen KYH'ların taze özelliklerini ölçmek için slump çapı ve V-huni akış hızı süresi tespit eden testler yapılmıştır. KYH’lardan üretilen sertleşmiş numunelerin basınç ve çekme dayanımlarını için 40x40x160 mm boyutunda numuneler 28 ve 90 günlük suda kür edilmiş ve test edilmiştir. Durabilite özelliklerini araştırmak amacıyla 50 mm boyutunda küp numuneler üretilmiş ve 28 gün suda bekletildikten sonra toplam su emme, porozite ve yoğunluk değerleri tespit edilmiştir. Deneyler sonucunda UK10SD6 den üretilmiş üçlü karışımlarının en iyi basınç ve eğilme dayanımı gösterdiği gözlemlenmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/668268

DOI

10.24012/dumf.474074

Share

COinS