•  
  •  
 

Article Title

Açılı yerleştirilmiş şerit ankrajların çekme davranışının sayısal olarak incelenmesi

Abstract

Bu çalışmada ankrajların farklı gömülme derinliklerinde ve farklı açılarda zemin içerisine gömülmesi durumunda çekme davranışı sayısal olarak incelenmiştir. Analizler sonlu elemanlar yöntemine dayalı Plaxis 2D 2017 programı ile yapılmıştır. Sonlu elemanlar analizleri iki farklı kum sıkılığında düzlem deformasyon koşulları altında gerçekleştirilmiştir. Yapılan analiz sonuçları değerlendirildiğinde ankrajların gömülme derinliğinin artmasıyla çekme kapasitesi artmaktadır. Ayrıca her iki sıkılıktaki kumda ankraj gömülme derinliğinin H/B=5 olması durumunda derin temel koşullarının oluştuğu görülmektedir. Analizlerde ayrıca ankrajın 15o, 30o, 45o, 60o ve 75o derece açılarda eğimli olması durumu araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde ankraj açısı arttıkça çekme kapasitesi artmaktadır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/668262

DOI

10.24012/dumf.463804

Share

COinS