•  
  •  
 

Article Title

Dıştan yalıtım uygulamalarında farklı duvar modelleri için optimum yalıtım kalınlıklarının belirlenmesi ve ekonomik analizler

Abstract

Dünya üzerinde enerji kaynaklarının tüketimi her geçen gün hızla artmaktadır. Günümüzde ısı yalıtımı uygulamaları ile yakıt tüketiminin azalması ve büyük oranda enerji tasarrufu hedeflenmektedir. Bu çalışmada konutlar için en uygun yalıtım sistemi olarak kabul edilen dıştan yalıtım uygulaması tercih edilmiştir. Ankara ili için yapılan çalışmada iki farklı yalıtım malzemesi (taşyünü ve camyünü) iki farklı duvar modeline(tuğla duvar ve gazbeton duvar) uygulanmıştır. Yakıt olarak ise doğalgaz tercih edilmiştir. Çalışmanın ekonomik analizleri ömür maliyet analizine dayanan P1-P2 yöntemi ile gerçekleştirilmiş olup neticede dış duvarların optimum yalıtım kalınlıkları, enerji tasarrufu ve geri ödeme süreleri tespit edilmiştir. Taşyününün tuğla duvar ve gazbeton duvar sistemine uygulanması halinde optimum yalıtım kalınlıkları sırasıyla 0.051 m ve 0.045 m olarak hesaplanmış camyünü için ise bu değerler sırasıyla 0.064 m ve 0.057 m olarak belirlenmiştir. Enerji tasarrufu değerlerinin 27.75 TL/m2 ile 46.10 TL/m2 arasında, geri ödeme sürelerinin ise 3.77 yıl ile 4.90 yıl arasında değiştiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak her iki yalıtım malzemesi için de tuğlaya göre daha küçük ısı iletkenlik değerine sahip olan gazbetonun kullanılması halinde daha düşük yalıtım kalınlığı elde edilmiştir. En düşük yalıtım kalınlığı taşyünü ile gazbeton duvar modelinin oluşturduğu yalıtım sisteminde tespit edilmiştir. En yüksek enerji tasarrufu değeri ise camyünü ile tuğla duvar modelinin oluşturduğu yalıtım sisteminde hesaplanmıştır. Bulunan sonuçlar tablo ve grafikler yardımıyla karşılaştırılmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/667813

DOI

10.24012/dumf.401958

Share

COinS