•  
  •  
 

Article Title

Taguchi Yöntemi Kullanılarak Aladağ (Adana) Krom Cevherinin Zenginleştirilmesinin Araştırılması

Abstract

Krom yaşantımızın birçok alanında yaygın kullanımı olan ve ülkemizde büyük rezerve sahip olan bir mineraldir. Krom serbestleşme tane iriliğine bağlı olarak farklı zenginleştirme yöntemleri ile zenginleştirilebilir. En yaygın zenginleştirme yöntemi, gravite zenginleştirme yöntemlerinden sarsıntılı masa ile zenginleştirmedir. Bu çalışmada; ilk olarak kırma, öğütme ve elek analizleri yapılarak, mineralin serbestleşme tane iriliği tespit edilmiştir. Buna takiben, zenginleştirme yöntemi gravite yöntemi ile zenginleştirme yöntemlerinden sarsıntılı masa olarak belirlenmiş ve bu yönteme bağlı olarak parametre tespiti yapılmıştır. Sarsıntılı masa için; eğim, genlik, hız ve tane iriliği incelenmiştir. Bu deneyler, istatiksel bir yöntem olan taguchi metodu kullanılarak yapılmıştır. Deneyler sonucunda elde edilen bu bulgular ANOVA varyans analizleri ile değerlendirilmiş ve optimum parametreler belirlenmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/667760

DOI

10.24012/dumf.511993

Share

COinS