•  
  •  
 

Article Title

Prunus avium kiraz yaprağı özütü ile gümüş nanopartikül (AgNP) sentezi ve antimikrobiyal etkisinin incelenmesi

Abstract

Çalışmada çevre dostu sentez yöntemi ile biyolojik kaynaktan (Prunus avium yaprak özütünden) yararlanarak AgNP’ler başarılı bir şekilde sentezlenmiştir. Ultraviyole/görünür ışık absorpsiyon spektrofotometresi (UV-vis), X-ışını kırınımı (XRD), termogravimetrik ve difarensiyel termal analiz (TGA-DTA), Fourier transform infrared Spektroskopisi (FT-IR), taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve enerji dağılımlı X-ışını (EDAX) analizleri ile partiküller karakterize edilmiştir. Elde edilen bu partiküllerin mikroorganizmalar üzerindeki antimikrobiyal etkisine bakıldı ve üremeleri üzerinde inhibe edici etki gösterdikleri tespit edildi.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/667748

DOI

10.24012/dumf.487255

Share

COinS