•  
  •  
 

Article Title

Farklı Alüminyum Alaşımların Difüzyon Kaynak Yöntemi ile Birleştirilmesi ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

Abstract

Difüzyon kaynağı benzer veya farklı metaller arasında yüksek kaliteli bağ oluşumu için kullanılan önemli bir katı hal birleştirme işlemidir. Bu birleştirme yöntemi, geleneksel kaynaklarda oluşan kaynak bölgesinin mekanik özelliklerini bozan beklenmedik fazların oluşumunu içermez. Difüzyon kaynağında karmaşık şekilli parçaları birleştirmek mümkündür. Bu çalışmada AA2024 ile AA7075 alüminyum alaşımlı levhaların farklı difüzyon sıcaklığındaki kaynak kabiliyetleri araştırılmıştır. Difüzyon kaynağı için, 55μm kalınlığında alüminyum folyo kullanılarak sabit basınçta (3 MPa) ve argon gazı atmosferi altında gerçekleştirildi. Difüzyon kaynağı, dört farklı sıcaklıkta 500, 520, 540 ve 560 °C ’de gerçekleştirildi. Difüzyon kaynağında bekleme süresi 60 dakika olarak belirlenmiştir. Kaynak bölgelerinde mikro sertlik değişimleri ve çekme mukavemetleri alındı. Çekme testi sonucunda, en yüksek çekme dayanımı 560°C sıcaklık ve 60 dakikalık bekleme süresinde difüzyon kaynağı yapılmış numune 9374,28 N olarak tespit edilmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/667729

DOI

10.24012/dumf.524717

Share

COinS