•  
  •  
 

Article Title

Ram makinesinde kurutma prosesinin enerji verimliliği analizi

Abstract

Tekstil sektöründe ram makineleri, kumaşların makine içerisinde enine bir şekilde paletler tarafından tutturulduğu, bir çift yürüyen zincirle kumaş hareketinin sağlandığı ve bu esnada kumaşa sıcak havanın gönderildiği kurutma makineleridir. Bu çalışmada, 10 kabinli bir ram makinesinin kurutma prosesinde, enerji verimliliğini arttırmak hedeflenerek, gerçek üretim şartları altında deneysel bir çalışma yapılmıştır. Deneyler üç farklı kurutma havası sıcaklığında (110 – 130 – 150 oC ) ve 0,167 m/s (10 m/d) kumaş ilerleme hızında, %95 pamuk +%5 likra içerikli kumaş kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Deneylerden elde edilen verilerden yararlanılarak, her bir kabine ait ısı-kütle transfer katsayıları, buharlaşma miktarı, taşınım yolu ile kumaşa aktarılan enerji hesaplanmıştır. Yapılan çalışmada; kurutma havası sıcaklığı 110 oC’den 130 oC’ye çıkarıldığında, ısı transfer katsayısı yaklaşık %6 artarken, enerji veriminde %4 azalma, kurutma havası sıcaklığı 130 oC’den 150 oC’ye çıkarıldığında, ısı transfer katsayısı yaklaşık %26 artarken enerji veriminin %5 azaldığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/667705

DOI

10.24012/dumf.434850

Share

COinS