•  
  •  
 

Article Title

Al7050 Serisi Talaşlar Kullanılarak Sıcak Ekstrüzyon Yöntemi ile Üretilen %5 B4C Takviyeli Kompozit Malzemelerin Mikromekanik Özellikleri

Abstract

Bu çalışmada, Al7050 serisi talaşlardan sıcak ekstrüzyon yöntemi ile %5 B4C takviyeli kompozit malzeme üretimi gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışmalar başlangıç olarak Al7050 serisi bulk malzemelerden freze tezgâhında talaş üretimi ile başlamıştır. Üretilen talaşlar aseton ve alkol banyosundan geçirildikten sonra kurutma işlemleri ile temizlenmiştir. Daha sonra Al7050 serisi talaşlara ağırlıkça %5 oranında B4C parçacıkları ilave edilerek bilyeli öğütücüde 5 saat boyunca homojen bir karışım sağlanmıştır. Elde edilen karışım 600 MPa basınç altında 550oC sıcaklıkta tek yönlü olarak sıkıştırılarak biyet hale getirilmiştir. Çalışmada sıcak presleme yöntemi ile üretilen biyetler 550oC sıcaklıkta ısıtıldıktan sonra ekstrüzyon işlemine tabii tutulmuştur. Ekstrüzyon sonrası üretilen kompozit çubuk numunelerin mikro-mekanik özellikleri derinlik duyarlı sertlik ölçme testleri ile analiz edilmiştir. Numuneler üzerinde farklı pik yükleri (2.94, 1.96 ve 0.98 N) altında derinlik duyarlı Vickers indentasyon testleri uygulanmıştır. Numunelerin mikro-mekanik özelliklerini değerlendirmek için yük (P)-penetrasyon derinliği (h) eğrileri analiz edilmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/667694

DOI

10.24012/dumf.427261

Share

COinS