•  
  •  
 

Article Title

Kömür yakıcılarında alev görüntüsü temelli çoklu lineer regresyon analizi

Abstract

Bu çalışmada, bir CCD kamera ile donatılmış küçük ölçekli bir fındık kömür yakıcısında alev görüntüsü ile hava fazlalık katsayısı arasındaki ilişki incelenmiştir. İncelemede alev görüntüsünden anlık olarak elde edilen 11 adet farklı sayısal veri filtre edilip baca gazı sıcaklığıyla birlikte değerlendirilmiştir. İlk olarak, alev görüntüsünden elde edilen farklı bilgiler düşük geçiren bir filtreyle filtrelenmiştir. Bu şekilde yüksek frekans dinamiklerinden arındırılmış alev görüntüsü parametrelerinin değerlendirilmesi matris yaklaşımlı çoklu lineer regresyon analiziyle gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, alev görüntüsünden anlık çekilen görüntü matrisi iz değerinin diğer matris parametrelerine göre daha yüksek bir doğruluk sağladığı görülmüştür. Böylece, yanma prosesinde verimi en iyi karakterize eden parametre olan hava fazlalık katsayısını alev görüntüsünden tahmin edecek yapay sinir ağı modelinin girişi olarak görüntü kaynak matrisi iz değerinin kullanılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/667683

DOI

10.24012/dumf.394773

Share

COinS