•  
  •  
 

Article Title

Tepki yüzey modeli ve genetik algoritma kullanılarak AISI 316’ nın delinmesinde oluşan çapak yüksekliğinin modellenmesi ve optimizasyonu

Abstract

İmalat sektöründe tam otomatik cihazların kullanımının yaygınlaşması ile birlikte üretim sürecinin modellenmesi büyük önem kazanmıştır. Bununla birlikte optimum üretim şartlarının belirlenmesi, üretimin gelişimi ve ürün kalitesi için önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı, minimum çapak yüksekliğini belirlemede optimum delme parametrelerini bulmak için Tepki yüzey modeli ve Genetik algoritma kullanarak sistematik bir prosedür ortaya koymaktır. Optimum üretim için, üç-düzeyli üç faktörlü tam deneysel tasarım, Tepki Yüzey Yöntemi ve Genetik Algoritma kullanılmaktadır. Delme işlemleri üç ilerleme hızı (0.1, 0.2 ve 0.3 mm/dev), üç kesme hızı (4, 8 ve 12 m/dak) ve farklı uç açısına (90°, 118° ve 135°) sahip HSS matkap takımları kullanılarak yapıldı. Deneyler Box Behnken tasarımı dikkate alınarak yapıldı. Tepki yüzey metodolojisi kullanılarak çapak yüksekliği için bir matematiksel tahmin modeli geliştirilmiştir. Bu matematiksel tahmin modelinden faydalanılarak minimum çapak yüksekliği için optimum delme parametrelerini belirlemede Genetik algoritma kullanıldı. Genetik algoritma optimizasyon sonuçlarında minimum çapak yüksekliğinin 4 m/dak kesme hızı, 0.1 mm/dev ilerleme hızı ve 135° uç açısında oluştuğu görüldü.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302692

Share

COinS