•  
  •  
 

Article Title

Perde duvarlı binaların deprem etkileri altındaki davranışlarının modellenmesi ve simülasyonu

Abstract

Rijitlik ve kütle simetrisi bakımından “düzensiz” olarak adlandırılan binaların sayısı fazladır. Bu durum asimetrik plana sahip sistemlerin deprem etkileri altındaki davranışının hesaba doğru dâhil edilmesini gerektirmektedir. Simetrik olmayan plana sahip yapılar deprem hareketleri altında simetrik olanlara oranla daha karmaşık bir davranış gösterirler. Öteleme ve dönme hareketleri arasında etkileşme mevcuttur. Yapıyı meydana getiren kolon, perde duvar gibi ana taşıyıcı elemanların plan içindeki düzensiz dağılımı sistemin deprem gibi tekrarlanan yükler altındaki elastik sınır ötesi davranışını belirlemede zorluklara yol açabilmektedir. Burulma davranışı bulunduran yapılar günümüzde yapılan birçok araştırmanın ana konusunu teşkil etmektedir. Ancak yapılan araştırmalara rağmen betonarme perde duvarlı sistemlerin davranışını doğrudan tanımlayan uygulaması kolay somut metotlar bulunmamaktadır. Bu da uygulamalarda kullanılan metotların kritik bir değerlendirmeye tabi tutulmasını şart kılmaktadır. Bu çalışmada perde duvarlı yapıların deprem kuvvetleri altındaki üç boyutlu davranışı, betonun elastik ötesi davranışı ve depreme maruz kalmış yapıların değerlendirmesine yönelik parametrelerin ışığı altında incelenmektedir. Çalışmada sonlu elemanlar metoduna dayanarak ANSYS programı ile perde duvarlardan teşkil edilmiş üç katlı betonarme bir binanın davranışı incelenmektedir. Modellemesi yapılan bina Fransa Saclay’de yer alan Atom Enerji Kurumu’nun (CEA) yürüttüğü proje kapsamında ¼ ölçekli olarak sarsma tablası deneylerine tabi tutulmuştur. Deney sonuçları ile yapının sonlu elemanlar yöntemi ile yapılan modellemesinin ne kadar uyumlu olduğu çalışmanın bu bölümünde irdelenmektedir. Zaman tanım alanında hesap için betonun ve çeliğin lineer ötesi davranışını hesaba katan mikro modelleme tercih edilmektedir. Analitik modelleme sonucu elde edilen davranış parametreleri (kuvvet, yer değiştirme, birim uzama), deneylerde ölçülmüş olan değerler ile karşılaştırılarak model ve simülasyonun geçerliliği incelenmektedir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302688

Share

COinS